0164-745994

Pandor Jeugd- en Volwassenzorg

Pandor biedt ondersteuning aan jeugdigen, volwassenen en gezinnen met minimale wachtlijsten. Voor ondersteuning kunt u zichzelf aanmelden bij uw gemeente in de regio’s Zeeland, West-Brabant West en Eindhoven. Ook een gecertificeerde instelling kan de aanmelding doen. Buiten deze regio’s bieden wij maatwerk in afstemming met uw gemeente.

Een kleine 20 jaar geleden is Pandor, door vragen die gesteld werden vanuit de

Roma en Sinti gemeenschap, hulpverlening gaan bieden aan familienetwerken waarbij één of meer van de volgende problematieken bovenliggend zijn;

Discriminatie

Criminaliteit

Hoog veiligheidsrisico

Uitbuiting

Uithuwelijking

Soms is voor deze burgers de stap naar reguliere zorg te groot of wordt er door hen geen passend aanbod gezien. Ook voor de professionals geldt dat het soms te complex of spannend is om met deze burgers in contact te komen.

Kortom, het is lastig om een brug te slaan tussen enerzijds de systeemwereld met de reguliere organisaties en anderzijds de burgers. Dit vraagt om het “ander type professional”. 

We hebben qua ontwikkeling niet stilgezeten en hebben onze expertise op zowel kennis, kunde/attitude en vaardigheden uitgebouwd. Ook de doelgroep is verbreed met burgers  die problemen hebben binnen gesloten (familie)systemen.

Het is voor ons nooit de som der delen, maar het geheel wat ertoe doet! We werken volgens de werkwijze één gezin één plan, systeem gericht, een integraal plan en ondersteuning op verschillende leefgebieden.

PANDOR

Hoofdkantoor
Vijfhuizenberg 44
4708 AL Roosendaal

Algemeen telefoonnummer:
0164-745994
Bereikbaar ma. t/m vr. 09:00 – 17:00 uur

info@pandorjeugdzorg.nl

Logo ISO 9001 transparant
Logo ISO 9001 transparant
Logo ISO 9001 transparant