0164-745994

Wat wij bieden

begeleid wonen

Begeleid wonen

De woonlocaties van Pandor bieden woonbegeleiding aan jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, die niet meer thuis, in een leefgroep of in een pleeggezin kunnen of willen wonen. Ze worden daarbij begeleid en ondersteund door een team van jeugdzorgwerkers in hun groei naar zelfstandigheid.

De jeugdzorgwerkers op de woonlocatie willen jongeren zo gericht mogelijk voorbereiden op het zelfstandig wonen, zowel op praktisch als op sociaal-emotioneel gebied. Bijv. het voeren van een eigen huishouden; zorg dragen voor administratie en financiën; het vinden en behouden van structuur; het hebben van een eigen netwerk en het dragen van verantwoordelijkheid voor eigen keuzes.

Het uitgangspunt is jongeren ondersteuning bieden in de groei naar zelfstandigheid. Dit op een competentiegerichte, systeemgerichte, oplossingsgerichte en een vraag gestuurde wijze, aansluitend bij datgene wat de jongere al kan. Er wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar meer zelfsturing, waarbij de jongeren worden gestimuleerd hun eigen gedrag te beoordelen, te evalueren en zo nodig bij te stellen.

PANDOR

Hoofdkantoor
Vijfhuizenberg 44
4708 AL Roosendaal

Algemeen telefoonnummer:
0164-745994
Bereikbaar ma. t/m vr. 09:00 – 17:00 uur

info@pandorjeugdzorg.nl

Logo ISO 9001 transparant
Logo ISO 9001 transparant
Logo ISO 9001 transparant