0164-745994

Professionals

dagbegeleiding

Dagbegeleiding

Pandor Dagbegeleiding werkt voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die niet naar school gaan of dreigen uit te vallen. Er kan ook gedacht worden aan een kortdurend ‘Time-out’ traject.

Pandor biedt een innovatief jeugdhulpprogramma dat door zijn doelmatigheid en op maat gesneden aanpak bijzonder effectief is en een snelle verbinding maakt naar andere jeugdhulpprogramma’s, scholen en instanties zoals leerplicht en jeugdbeschermers. De aanpak van de begeleiding is individueel en/of groepsgericht.

De Dagbegeleiding bij Pandor is laagdrempelig en kleinschalig, waarbij veiligheid en welzijn van de jongere voorop staat. We streven er naar om per jongere een passende omgeving te creëren waarbij zij tot hun recht komen en waar een werkrelatie voorop staat.

We bieden een traject op maat waar jongeren, onder professionele begeleiding een programma kunnen volgen waarbij zelfstandigheid, sociale vaardigheden, schoolse vaardigheden en omgaan met emoties centraal staan. De jongere leert zichzelf weer in zijn eigen kracht te zetten om op basis van instinct en intuïtie de draad weer op kan pakken. Hierbij worden onder andere activiteiten rondom creativiteit, sport, techniek en het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s ingezet.

Begeleiders gaan ook samen met de jongere op zoek naar het oplossen van persoonlijke problemen door middel van oplossingsgericht en doelgericht te werk te gaan. Ook helpen ze bij het vinden van een passende daginvulling of school. Hierin wordt intensief samengewerkt met andere betrokken partijen. Daarnaast is het mogelijk om de dagbegeleiding van Pandor te combineren met de ambulante inzet van Pandor zodat er zowel individueel als systemisch hulp ingezet kan worden.

Pandor dagbegeleiding wordt gekenmerkt door allereerst een persoonlijke kennismaking, waarna een vlotte intake volgt. Daardoor kunnen we snel actief en doelgericht met de jongere aan de slag.

Voor vragen of aanmelding zie de pagina Contact of Aanmelden.

PANDOR

Hoofdkantoor
Vijfhuizenberg 44
4708 AL Roosendaal

Algemeen telefoonnummer:
0164-745994
Bereikbaar ma. t/m vr. 09:00 – 17:00 uur

info@pandorjeugdzorg.nl

Logo ISO 9001 transparant
Logo ISO 9001 transparant
Logo ISO 9001 transparant