PANDOR JEUGDZORG

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuning voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Zonder wachttijden.

Neem contact op
Diensten

Dagbegeleiding

Pandor biedt ruimte voor (dreigende) thuiszitters waar zij onder begeleiding een eigen laagdrempelig programma kunnen volgen op het gebied van sport, techniek, IT of een ambacht met (indien gewenst) een module onderwijs.

Ambulant

Hulpverlening aan huis voor jeugdigen en volwassen die kampen met diverse psychosociale problematiek in verschillende levensgebieden.

Conflict scheidingen

intensieve begeleiding bij hoog opgelopen conflicten tussen ouders bij een scheiding.

Voor gemeenten

Pandor werkt projectmatig voor diverse gemeenten die kampen met een grootschalige problematiek waar zij snel interventie voor willen.

Geregistreerd bij Kwaliteitsregister Jeugd
Overige diensten

Naast de bovenstaande zaken bieden wij ook hulp aan tienermoeders in de vorm van woonbegeleiding. Dit kan ook als verlegde van een intramuraal traject. Hierbij staan het kind de autonomie van het ouderschap voorop.

Tevens bieden wij zelf ook mogelijkheden op het gebied van begeleid wonen en kamertraining. Dit zijn altijd maatwerk trajecten en vinden plaats in goede afstemming met de opdrachtgever. Bij vragen of eventuele aanmelding kunt u contact opnemen via info@pandorjeugdzorg.nl

Aanvraag voor financiële ondersteuning
Fondsenwerving: we verzorgen uw aanvraag voor het verkrijgen van financiële ondersteuning waarbij we een percentage van 15% van het toegekende bedrag vragen.

Vactures

Wij willen graag nieuwe bevolgen professionals leren kennen, wij werken vaak met nieuwe projecten en willen daarom het personeelsbestand uitbereiden.


Daarnaast wilen wij graag een steentje bijdragen in de praktijkontwikkeling van stagiares. Zowel op HBO als MBO niveau op het gebied van social work en sport.

Pandor Jeugdzorg

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuningen voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Zonder wachttijden.